Generalforsamling

 

 

 26. februar 2020 kl. 19.00 afholder midtdjurslandsnet generalforsamling for medlemmerne

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig på Ryomgård Hotel, og dagsordenen denne aften vil være i henhold til vedtægterne, d.v.s.:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt/ herunder ændringer på nettet

Af hensyn til forplejning ser vi gerne at i sender en mail til   mad@midtdjurslands.net
Med venlig hilsen…….og på gensyn

Bestyrelsen

Comments are closed.