Velkommen til Midtdjurslandsnet

Hvis du mangler en billig hurtig internetforbindelse og bor i det midtdjurske område er du landet
det rigtige sted.

Er du medlem af Midtdjurslandsnet, er det her du får hjælp til at din forbindelse  er optimal.
Har du lyst og tid til at hjælpe med ved driften af nettet, er der altid brug for flere hjælpere.
Vi kan træffes i den gamle købmandsbutik onsdage mellem kl. 19 og 21.
Udlevering af brugergrej og teknisk support foregår også her:

G E N E R A L F O R S A M L I N G 2015
i bredbåndsforeningen Midtdjurslands.net,
onsdag d. 18. februar kl 19.30 på Ryomgård Hotel,

Dagsordenen i henhold til vedtægterne vil være:
1.     Valg af dirigent og referent.
2.     Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3.     Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
4.     Fastsættelse af kontingent.
5.     Behandling af indkomne forslag.
6.     Valg til bestyrelsen.
7.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.     Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d.4 februar, og kan fremsendes til:bestyrelsen@midtdjurslands.net
Oplysning om foreningen kan findes på vores hjemmeside: http://midtdjursnet.dk/net/, hvor også evt. forslag til generalforsamlingen vil blive offentliggjort.
Det er vores oprigtige håb, at du vil honorere de frivilliges indsats med at komme og deltage i generalforsamlingen, og i den forbindelse udtrykke din grad af tilfredshed med nettet samt dine ønsker til dets fremtidige funktionsniveau.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vestergade 23,
Ryomgård,
Onsdage kl. 19-21
Se kort

Comments are closed.